دبیرستان احسان
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: احسان - سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩

برنامه سالانه

 

آموزشی پرورشی دبیرستان غیر دولتی احسان

 

وزارت آموزش وپرورش

اداره کل آموزش پرورش استان کهگیلویه وبویر احمد

مدیرت آموزش وپرورش شهرستان بویر احمد

 

دبیرستان غیر دولتی احسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ تنظیم شهریور ماه

مقدمه

الف معرفی دبیرستان

دبیرستان احسان ازسال تحصیلی 82-1381تاسیس وکارخودراآغازکرد

1-سال تاسیس

سال تاسیس دبیرستان احسان سال 1381می باشد

 

2-نحوه تاسیس:ساختمان خریداری

ب-گزارش آماری وضعیت فیزیکی دبیرستان

 

 

9

تعدادکلاس

443

 

زیربنای ساختمان

 

1

آبدارخانه

800

 

کل زیربنا

 

3

اتاق اداری

800

 

مساحت زمین

 

357

محوطه سازی

اسکلت فلزی

 

نوع ساختمان

 

تعداداتاقهای اختصاص یافته به کلاس درس درسال تحصیلی90-1389:شش کلاس

یک اتاق بعنوان دفترآموزشگاه

یک اتاق بعنوان نمازخانه

 

 

د-گزارش آماری دانش آموزان درسال تحصیلی90-1389:

درسال تحصیلی90-1389این دبیرستان مجموعا96دانش آموزرادر6کلاس درس سازماندهی کرده است

 

 

ازاین تعداددرپایه ی اول12نفر"6نفردوم انسانی"4نفردوم ریاضی"7نفردوم تجربی وهمچنین درپایه سوم تجربی19نفر"سوم ریاضی14نفر"سوم انسانی7نفرودرپایه پیش دانشگاهی جمعا29نفرثبت نام نموده اند.

وضعیت تحصیلی-خانوادگی دانش آموزان

 

دانش آموزان کم بضاعت

دانش آموزان فاقدمادر

دانش آموزان فاقدپدر

معدل زیر18

معدل18به بالا

تعداد

نام کلاس

 

کداموزشگاه

 

 

 

 

 

 

12

 

اول

 

 

 

 

 

85169600دبیرستان روزانه

 

 

5

 

دوم انسانی

 

7

 

دوم تجربی

 

4

دوم ریاضی

 

 

 

 

 

7

 

سوم انسانی

 

 

 

85177402دبیرستان بزرگسال

 

 

 

 

 

18

 

 

سوم تجربی

 

 

14

 

سوم ریاضی

 

 

 

 

 

1

 

پیش انسانی

 

 

 

 

85169505پیش دانشگاهی روزانه

 

 

4

 

پیش تجربی

 

1

پیش ریاضی

 

 

 

 

 

6

 

پیش انسانی

 

 

 

85178901پیش دانشگاهی بزرگسال

 

 

 

 

 

13

 

پیش تجربی

 

 

 

4

پیش ریاضی

 

 

 

 

 

96

جمع

 

 

 

معرفی کارکنان دبیرستان احسان درسال تحصیلی90-1389

تعدادکارکنان:18نفر

موسس:علی اصغربناری

مدیرواحدآموزشی:سیدمهدی ربانی خواه

معاون آموزشی:علی اصغربناری

مربی پرورشی:رضامعتقدنژاد

مشاور:حمایت اله صلاحی

معاون اجرائی:اسماعیل وفایی زاده

کادرآموزشی دبیران آموزشگاه احسان در سال تحصیلی90-1389

شماره تلفن

جمع ساعات تدرس درهفته

مدرک تحصیلی

سابقه خدمت

رشته تدریس

نام ونام خانوادگی

 

ردیف

٠٩١٧٧۴٣٠۵٩٩

10

فوق لیسانس

بازنشسته

زیست شناسی

علی اصغربناری

1

 

09177415499

7

لیسانس

23

علوم اجتماعی

سیدمهدی ربانی خواه

 

2

11

دکترا

22

شیمی

عبدالکریم فاضلی

 

3

11

لیسانس

5

فیزیک

قاسم نیکنام

 

4

 

16

لیسانس

23

ادبیات وزبان فارسی

سیدمحمدموحدپور

 

5

6

لیسانس

24

مشاور

حمایت اله صلاحی

 

6

9

لیسانس

26

معارف اسلامی

صدراله جمشیدی

 

7

18

لیسانس

6

ریاضی

اکبرآئین

 

8

12

فوق لیسانس

7

عربی

محسن حسن زاده

 

9

7

لیسانس

بازنشسته

جغرافیا

سیاوش جهانبازی

 

10

 

8

فوق لیسانس

2

ریاضی-هندسه

مجیدانصاری

 

11

6

فوق لیسانس

28

تاریخ

حکمت اله حاجتی

 

12

9

لیسانس

10

زبان خارجه

شیروان کرمی

 

13

2

فوق لیسانس

2

زمین شناسی

سیروس باقری

 

14

4

لیسانس

12

فلسفه

آصف رستم نژاد

 

15

6

فوق دیپلم

15

تربیت بدنی

مهردادبخردیان

 

16

گزارش وضعیت تحصیلی دانش آموزان درسال تحصیلی90-1389ومقایسه آن باسال قبل:

بابرنامه ای که درخصوص کلاس تقویتی ریاضی وفیزیک والزام دانش آموزان ضعیف به شرکت دراین کلاسهااجراشد"افت درس ریاضی نسبت به ماههای گذشته تاحدچشمگیری کاهش یافت امادر درس فیزیک پیشرفت کار به اندازه ی ریاضی نبود0

 

به همین سبب در دستورکارسال نیزکلاسهای تقویتی ریاضی وخصوصافیزیک ازهفته دوم آبان ماه قرارگرفت.

 

ضمناباتوجه به نمرات پایین تراز14دردروس زبان خارجه "فیزیک"شیمی"ریاضیوهندسه مقررشدکلاس تقویتی این سه درس جزءدروس تقویتی سال90-1389قرارگیرد.برنامه کاراین کلاس هانیزهمچون کلاس های ریاضی سال گذشته به تفکیک دو گروه ضعیف وقوی وکارتقویتی باگروه ضعیف وکلاس فوق العاده وتست برای گروه قوی خواهد بود.

 

برنامه های آموزشی مدرسه

-تشکیل کلاسهای تقویتی دردروس پایه بویژه ریاضی(1)"و(2)زبان خارجه(1)و(2)"فیزیک(1)و(2)ازاولویتهای برنامه های آموزشی مدرسه می باشد.

-ضرورت تشکیل این کلاسهادراولین جلسه ی شورای مدرسه جهت برنامه ریزی سال90-1389به تصویب کلیه ی اعضای شورای مدرسه رسید.

-دیگر برنامه های آموزشی شامل شرکت دادن دبیران در همایشهای منطقه ای "پرسش مهر"مسابقات کتابخوانی "ساخت وسایل الکترونیکی ووسایل دست ساز بادرنظر گرفتن امتیاز حضوردر اینگونه فعالیت ها در فرم ارزشیابی دبیران خواهد بود.

-تشکیل گروههای درسی در بین دبیران مدرسه ازدیگرفعالیتهای آموزشی مدرسه می باشد که درنخستین جلسه ی شورای دبیران "تشکلها مشخص خواهند شد .

-ازدیگر برنامه ها برگزاری مسابقات علمی در میان دانش آموزان معدل18به بالای پایه ی اول ودوم می باشدکه هردو ماه یک باردرمدرسه اجرا خواهد شدودبیران ملزم به ارائه یتستهای مربوط خواهندشد.

نخستین جلسه شورای دبیران درپایان شهریورماه به صورت معارفه دبیران برگزارمی شود.

 

 

 

 

 

تقویم زمان بندی جلسات شورای دبیران

موضوع جلسه

 

ماه

تنظیم برنامه ی هفتگی- انتخاب نماینده ی دبیران

 

 

22/6/89

 

 

شهریور

کارگاه آموزشی دبیران:بررسی مسایل آموزشی-اداره کلاس باتفاهم-درک نسل جدیدخصوصادانش آموزان طرح ایتام-نمرات مستمر-کلاس فوق برنامه

 

 

21/7/89

 

مهر

استفاده ازوسایل کمک آموزشی ونرم افزارهای اموزشی –تشویق دانش آموزان به شرکت درالمپیادهاوجشنواره ها

 

 

 

 

 

16/8/89

 

 

 

آبان

تجهیز آزمایشگاه- امتحانات تکوینی- ارزشیابی وروش طرح سوالات امتحانی نوبت اول

 

 

 

16/9/89

 

 

 

 

 

آذر

تجزیه وتحلیل امتحانات نوبت اول-ارائه راهکاربرای جبران ضعف ها وتقویت نقاط قوت-جشنواره ی الگوهای برترتدریس

 

 

 

30/10/89

 

 

دی

 

گرامیداشت دهه ی مبارک فجرومسابقات فرهنگی هنری –تمهید ملزومات تجهیز کتابخانه

24/11/89

 

 

 

بهمن

 

بررسی نمرات مستمراسفندماه-برنامه ریزی برای تعیین برنامه های نوروزی دانش آموزان

 

11/12/89

 

اسفند

گزارش نتایج کلاسهای فوق برنامه-تقدیرازهمکاران به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم- امتحانات نوبت دوم

 

 

 

15/2/90

 

اردیبهشت

 

 

 

 

 

اسامی شورای مدرسه

سمت

نام ونام خانوادگی

 

ردیف

مدیر

سید مهدی ربانی خواه

 

1

 

معاون

علی اصغر بناری

2

 

مربی پرورشی

رضا معتقد نژاد

 

3

نماینده دبیران

محمد موحد پور

4

 

نماینده انجمن

سید محمد کریم ربانی خواه

5

 

مشاور

حمایت الله صلاحی

 

6

 

تقویم زمان بندی جلسات شورای مدرسه

تاریخ برگزاری

موضوع

ردیف

26/6/89

آماده سازی مدرسه- دستورالعمل آنفلوانزای خوکی

1

 

18/7/89

نحوه ی برگزاری هفته ی پیوند

2

25/7/89

انتخابات شوراهای دانش آموزی

3

4/8/89

رفع موانع تحصیلی- کلاسهای فوق برنامه

4

12/8/89

روزدانش آموز- هفته بسیج

5

12/8/89

تجهیزآزمایشگاه- هفته ی کتاب وکتابخوانی وتجهیزکتابخانه- شناسایی دانش آموزان بی بضاعت

6

 

16/9/89

امتحانات تکوینی ونوبت اول

7

28/10/89

تجزی وتحلیل امتحانات

8

6/11/89

گرامیداشت دهه ی فجر- تشویق دانش آموزان برتر(تحصیل"مسابقات)

 

9

10/12/89

بررسی نمرات مستمر- تشویق دانش آموزان تلاشگر- روز درختکاری

 

10

17/11/89

برگزاری جشن مولودپیامبر(ص)

11

15/12/89

برنامه ریزی برای تعیین تکالیف نوروزی

12

10/2/90

اعلام نتایج- ضعف ها- کلاسهای تقویتی

13

20/2/90

امتحانات نوبت دوم – روز جهانی خانواده

14

26/3/90

تجزیه وتحلیل امتحانات نوبت دوم

15

 

 

 

 

اسامی شورای دانش آموزی

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

رییس

مصطفی شنبه پور

1

 

معاون

صادق مکرم

 

2

منشی

سید حسین ربانی خواه

 

3

عضو اصلی

کیانوش جانی پور

 

4

عضو اصلی

فرهاد محمد پور

 

5

عضو اصلی

حسین احمدی دوست

 

6

عضو اصلی

سعید اصلان

 

7

 

 

 

اسامی انجمن اولیا ومربیان

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

رییس

سیدمحمدکریم ربانی خواه

 

1

نایب رییس

فرهادادیب

 

2

منشی

احمدعبدی زاده

 

3

عضواصلی

مجتبی حشمتیان

 

4

عضو

غلامعلی مظفر

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقویم زمان بندی انجمن اولیا ومربیان

موضوع

ماه

برگزاری مجمع عمومی وانتخابات انجمن اولیا ومربیان

 

29/7/89

 

مهر

بررسی وضعیت دانش آموزان – مشارکت های مردمی- مسایل آموزشی

 

 

9/8/89

 

 

آبان

تجهیزکتابخانه وآزمایشکاه- برگزاری کلاسهای تقویتی وجبرانی- امتحانات تکوینی

 

 

10/9/89

 

 

آذر

امتحانات نوبت اول- چگونگی کمک به دانش آموزان بی بضاعت

 

2/10/89

 

دی

گرامیداشت دهه ی فجر- تشویق دانش آموزان واهدای جوایز توسط موسس ومدیر مدرسه

 

3/11/89

 

 

 

بهمن

مراسم جشن مولودیخوانی پیامبراعظم(ص)- روز درختکاری – تکالیف نوروزی

20/11/89

 

 

 

 

اسفند

اعلام نتایج تکالیف نوروزی- ضعف ها وچگونگی رفع انها- هفته ی مشاغل

/1/90

 

 

 

 

فروردین

امتحانات نوبت دوم – روز جهانی خانواده

/2/90

 

 

اردیبهشت

تجزیه وتحلیل امتحانات نوبت دوم

/3/90

خرداد

 

-قراردادن صندوق مکاتبه ای دانش آموزلن بامدیرواعضای انجمن باعنوان"همراز"وپاسخگویی مکتوب همراه باکد ازدیگربرنامه های امسال خواهد بود.

-فعال نمودن سایت کامپیوترمدرسه وپخش نوارهای نوارخانه درزنگهای تفریح طبق تصویب شورا

-فعال نمودن بوفه درمحیط آموزشگاه.

-برپایی جلسات پرسش وپاسخ باحضورکارشناسان درزمینه های بهداشتی"مشاوره ای"علمی و....

-برگزاری اردوهای تفریحی وزیارتی به تصویب شورای مدرسه باحضور اعضای انجمن به عنوان تشویق عده ای از دانش آموزلن وجایزه ی اردویی به کلاس برترویا دانش آموزبرتر.

-تجهیزآزمایشگاهومجهزنمودن آن به وسایل کمک آموزشی واستفاده از آن به عنوان اتاق سمعی_بصری که این امر با اعتبارلازم از سوی موسس محترم قابل تحقق خواهد بود.

 

 

بافت اجتماعی _اقتصادی

-عدم آگاهی والدین به مسایل تربیتی دانش آموزان

-اهمیت ندادن به جلسات آموزش خانواده وانجمن اولیا

-نگرانی دانش آموزان نسبت به مراجعه به مشاور

-فقرمالی بعضی از خانواده ها

 

علاقه ی دانش آموزان

-%80 دانش آموزان به فعالیتهای فوق برنامه ازجمله برنامه های تفریحی"اردویی وبازدیدعلاقه دارند

-%90 دانش آموزان به دیدن فیلمهای سینمایی وتلویزیونی علاقه مند هستند

-%90 دانش آموزان به یادگیری واستفاده از کامپیوتر علاقه مند هستند

 

عناوین مهم ترین مشکلات ونیازهای آموزشگاه

برنامه ی این آموزشگاه شامل طرح های آموزشی"پرورشی"نرم افزاری واداری به شرح زیر می باشد:

-سازماندهی کلاس با آرایش میزهای دانش آموزان برای ایجاد انگیزه

-فعال کردن شورای دانش آموزی

-ایجاد انگیزه ورقابت دربین دانش آموزان درزمینه فعالیتهای مدرسه

-ضغف دانش آموزان درعلوم پایه

-کم رنگ شدن استفاده از وسایل کمک آموزشی در مدرسه

-چگونگی جمع آوری فعالیتهای آموزشی وپرورشی دانش آموزان

-ضعف استفاده از رایانه در کتابهای درسی

-فعال نمودن جلسات انجمن اولیا با توجه به مشکلات فرزندانشان

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه عملیاتی دبیرستان احسان درسال تحصیلی 1390-1389

چگونه

زمان

مسوول پیگیری

اعتبارلازم

روش ها

در دومرحله

آبان1389تااردیبهشت90

معاون

.......

 

اجرای کلاسهای مکمل

خریدکتابهای درسی و...

آبان1389تاپایان سال تحصیلی

معاون پرورشی

1000000ریال

 

تجهیزکتابخانه

............

در طول سال

باهمکاری مدیروپشتیبانی اولیا

20000000ریال

 

تهیه ی امکانات آزمایشگاهی

............

درطول سال

مدیرباهمکاری اداره

2000000ریال

تهیه سایت کامپیوتر

 

اردو"اهدای جوایز و....

در طول سال

معاون

10000000ریال

 

طرح تشویق دبیران ودانش آموزان در اردو و....

 

 

 

 

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :